همزمان با روز مردم شناسی،کانونی های رامسر از موزه مردم شناسی بازدید کردند.

بر اساس گزارش مرکز فرهنگی و هنری رامسر، همزمان با روز مردم شناسی،15  نفر از اعضای دختر و 20 نفر از اعضای پسر  ،از موزه مردم شناسی شهرستان رامسر بازدید نمودند.

در این بازدید که با هدف شناخت فرهنگ و آداب و روسوم بومی و محلی  و آشنایی با تفاوت موزه ها با یکدیگر اجرا شد؛  دو گروه از بخشهای مربوط به البسه،ظروف،کتاب،سکه، ابزار زراعت و  دامپروری و ...  مربوط به زاد بوم رامسر بازدید نمودند.

منبع خبر: 233157 وب سايت اختصاصي اطلاع رساني کودک ونوجوان/ کد خبر

 

Published in رویدادها