وب نوشته ها

وب نوشته ها (17)

در بخش وب نوشته ها مطالبی توسط مدیریت و کارکنان موزه مردم شناسی رامسر نوشته و یا بازنشر می شود.

دوشنبه, 04 آبان 1394 21:50

شیوه نامگذاری نوزاد در رامسر

Written by

در گذشته شیوه نامگذاری نوزاد در رامسر چگونه بود؟

......................

  آدرس- فاصله از اینجا نوع جاذبه ردیف
       
       
       
       
       
دوشنبه, 04 آبان 1394 21:47

برخی از مشاغل قدیمی رامسر

Written by
          آسیابانی
           
           
           
           
دوشنبه, 04 آبان 1394 21:45

بازارهای هفتگی رامسر

Written by

ارزانترین و بهترین بازار رامسر بازارهای هفتگی است که بیشترین محصولات عرضا شده در این بازارها به شیوه از تولید به ................

دوشنبه, 04 آبان 1394 21:43

معرفی برخی از سوغات رامسر

Written by
کیوی برنج چای مرکبات
       
       
       
شقاقل      
توبن         آسیاب سر
           
           
نیاسته         دریاپشته
دوشنبه, 04 آبان 1394 21:38

اسامی برخی از محلات قدیمی رامسر

Written by
طالش محله       رضی محله ابریشم محله
شاه منصور محله       زکی محله گردمحله
          لباسر
مارکوه         توساسان

 

 

 

 

صفحه1 از2